Склад кафедри

З часів незалежності України постійним завідувачем кафедри був доктор філософських наук, проф. Будко В.В. Серед доробків кафедри посібник «Філософія науки» (2004), який активно користується попитом не лише у студентів і наукових співробітників, а й у наукової громадськості поза межами України; монографія «Атрибуты, реальности и фикции науки» (2008) та ін. Чимало захищених дисертацій, зокрема з питань гносеології, етики, філософії науки та освітніх технологій. Сьогодні кафедра продовжує бути кузнею філософських кадрів, має аспірантуру і здійснює прийом кандидатських іспитів з філософії. Науковий потенціал кафедри складає 2 доктори та 6 кандидатів наук.

Завідуючий кафедрой: доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна

Склад кафедри:

Budko

Будко Володимир Василйович доктор філософських наук, професор;

Круковська Валентина Антонівна кандидат філософських наук, доцент;

Федорук Натаія Миколаївна кандидат філософських наук, асистент;

Коваленко Денис Володимирович кандидат педагогічних наук, доцент;

Єрмола Анатолій Михайлович кандидат педагогічних наук, доцент;

Eryomenko

 Єрьоменко Ольга Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент;

shemigon

Шемигон Наталія Юріївна кандидат педагогічних наук, доцент;

Bazhenov

Баженов Олександр Володимирович старший викладач;

Гвалтюк Оксана Іванівна асистент.