Наукова робота

  Нинішня кафедра філософії створена одночасно з заснуванням інституту у 1958 р. і дала плідний приріст як науковців та і їх здобутків – наукових праць. У різні роки на кафедрі працювали Прокопенко В., Кутько І., Братко М., Максименко Ю., Агеєв В., Красіков М., Шильман М. та ін.

 fil5

Особливістю наукової діяльності кафедри сьогодні є зусилля на поєднання теоретичних розвідок та методологічного обґрунтування їх втілення у практику сучасного педагогіки.

1. Монографії, статті та дослідження

Серед доробків кафедри посібник «Філософія науки» (2004), який активно користується попитом не лише у студентів і наукових співробітників, а й у наукової громадськості поза межами України; монографія «Атрибути, реальності та фікції науки» (рос., 2008) та ін. Чимало захищених дисертацій, зокрема з питань гносеології, етики, філософії науки та освітніх технологій. Сьогодні кафедра продовжує бути кузнею філософських кадрів, має аспірантуру і здійснює прийом кандидатських іспитів з філософії. Склад кафедри складає 2 доктори та 5 кандидатів наук.

 fil2 fil3

«Актуальні питання методології освіти». Кафедра активно приймає участь у міжнародних і вітчизняних конференціях з філософських питань інженерної освіти, філософії науки та культури, філософії та культурології: за останні 3 роки розроблено 3 посібника, надруковано понад 35 публікацій у фахових та зарубіжних виданнях. Кафедра проводила інтернет-конференції та інші заходи на зміцнення рівня інженерно-педагогічної освіти на теренах України та країн СНД. Викладачі кафедри активно беруть участь у наукових закладах філософського та освітнього напрямку через публікації власних досліджень.

 fil8 fil6

Викладачі кафедри працюють над держбюджетною темою: «Обґрунтування методологічних основ підготовки в Україні інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД азійського регіону» У 2015-2018 рр. планується розробка теми: «Актуальні питання методології освіти»

fil10 fil9 fil11

Викладачі кафедри  плідно працюють над науковою тематикою, що відображає сучасний стан розвитку гуманітарної науки в царинах філософії та освітніх технологій.